Everything about המדריך להגשת תביעה קטנה

‫לא השתכנעתי כי שהייתה הבלתי חוקית של המוחזקת יסודה בטעות או בתקלה שבתום לב‪ ,‬וכן לא‬ ‫השתכנעתי כי תצא מהארץ במועד שיקבע לה‪.‬‬ ‫זאת ועוד ביה"ד סבור כי המוחזקת אינה דוברת אמת לעניין לאום וכן כי הודרכה על ידי חברותיה‬ ‫במתקן לשנות את דבריה שנאמרו לממונה על הביקורת בפני ביה"ד‪.

‫יתגורר אך ורק במושב כמהין‪ .‬לא ייצא מן המושב ללא אישור וליווי של איש הקשר‬ ‫של מר יפתח גיל‪.‬‬

‫משיחה עם מר אלי ורון‪ ,‬עוזר השר‪ ,‬נתבקש המוחזק לפנות בבקשה מתאימה אל השר‬ ‫ותישקל אפשרות של הענקת אשרת שהייה ועבודה למוחזק לפנים משורת הדין‪ .

‫החלטה‬ ‫עניינו של המוחזק הובא לעיוני היום במסגרת דיון חוזר שנעשה על פי החלטת היועץ המשפטי כאמור‬ ‫לעיל‪ .‬המוחזק נמצא במתקן קציעות‪ ,‬הנני להסב את תשומת לב משרד הפנים כי עליהם לבחון את‬ ‫עניינה של המוחזק כמו כל שאר המגיעים מסודן‪ ,‬על מנת שנוכל לקבוע מדיניות בעניין החזרתם ו‪ / ‬או‬ ‫שחרורם‪ ,‬בשל העובדה כי המוחזק מצוי מזה כ חודשיים במשמורת‪.

‫אני מבין שהגעתי לישראל שלא כחוק‪ .‬הגעת לישראל כדי לקבל הגנה‪.‬‬ ‫הדיון עם המוחזק נעשה בשפה הערבית אותה דובר המוחזק ברמה מספקת‪.‬‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה here זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫קובע את מועדי הרישום באו"ם‪ ,‬אבל לא מצאתי בעצם הצהרת הכוונות משום התחלת‬ ‫הליך של בקשת מקלט‪.

‫יפנה תוך שבוע מיום שחרורו אל נציבות הפליטים של האו"ם לצורך הנפקת תעודה‬ ‫מזהה עם שמו ותמונתו‪ ,‬עמה יזדהה‪.‬‬

‫בשלב זה‪ ,‬הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

‫תייפה את כוחו של ארגון זכויות אדם או עו"ד לייצגו מול רשויות המדינה‪.‬‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫תאריך צו המשמורת לפי חוק הכניסה לישראל‪:‬‬ ‫דרכון בתוקף‪:‬‬ ‫מספר דרכון‪:‬‬ ‫סוג אשרה‪:‬‬ ‫אזרחות‪:‬‬ ‫נעצר בגין‪:‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ז‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫ה‬

‫לא זו אף זו‪ ,‬משרד הפנים הודיע למוחזק כי עליו לצאת מישראל וכי יתיר את כניסתו לכאן‬ ‫אם יהיה בכך צורך רפואי‪ ,‬אולם המוחזק בחר להתעלם מכך והמשיך לשהות בישראל שלא‬ ‫כדין‪.‬‬

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Everything about המדריך להגשת תביעה קטנה”

Leave a Reply

Gravatar